ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Практически курс

Лектор: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Продължителност: 3 часа

96.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Ефективната комуникация се счита за ключова предпоставка, както за растежа на фирмата (отдела), така и за укрепване на екипния дух, повишаване на мотивацията и подобряване на микроклимата във фирмата. Комуникационните умения са вероятно най-подценяваният инструмент в мениджърската практика…

На семинара се разглеждат: елементите на комуникационния процес, инструментите на вербалната, паравербалната и невербалната комуникация, как да ги разпознаваме и използваме за максимално въздействие, принципите и примерите за неагресивна комуникация, подходите и инструментите на ефективната комуникация, инструментите и примерите за превенция, стратегии и препоръчителен процес за следване при разрешаване на конфликти.