ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Датa на провеждане: 26 януари 2022 г.

Лектор: МАРИНА МУЧАКОВА - Данъчен консултант

Продължителност: 4 часа

72.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

На онлайн семинара се разглеждат практическите аспекти на данъчното облагане на сделки с криптовалути и финансови инструменти тъгувани OTC (over the counter) или на регулиран борсов пазар.


В областта на криптовалутите се разглеждат следните теми:

- Какво представляват криптовалутите, каква е разликата между койни и токени и до какви разлики в облагането води това

- Разлика между търговия на централизирана борса и на децентрализиран ексчейндж. Как променя това мястото на изпълнение на сделката

- ДДС ефекти съгласно чл. 21, ал. 1,2 и 5 от ЗДДС

- Разграничение между сделки по занятие и сделки по управление на лично имущество

- Разграничение между сделки по управление на лично имущество и независима икономическа дейност

- Как се третират сделките по обмен на криптовалута срещу друга криптовалута и по какво се различават от сделки по замяна срещу стоки и услуги за лична употреба

- Имаме ли задължения да издадем фактура или касов бон?

- Следва ли да се регистрираме по ДДС, когато търгуваме с криптовалута и достигнем праг от 50 000 лева за извършените продажби?

 

Относно OTC (over the counter) търговията при брокер се разглеждат следните въпроси:

- Търговия ОТС - какво представлява търговията при брокер и обикновено каква информация ни се предоставя. По какво се различава от борсовата търговия и как следва да се обложи

- Паралел със сделките по занятие от първата част на семинара

- Как следва да се обложи търговията с финансови инструменти - като инвестиция в лично имущество или като занятие?

- Как се третира данъчно постоянната покупка на даден актив или група от активи при следване на стратегия "buy and hold"

- Разграничаване на дей трейдинг от buy and hold от данъчна гледна точка

 

За търговията на регулиран борсов пазар лекторът обръща внимание на:

- Какви данъчни облекчения може да се ползват, когато търгуваме като физически лица и какви данъчни облекчения ползваме, когато търгуваме като юридически лица?

- Отново ще си говорим за занятие, независима икономическа дейност, лично имущество и ДДС

- Следва ли да обявяваме наличностите си по сметки и по инвестиционни портфейли пред БНБ. Кога и как?

- При търговия през различни платформи, било то крипто или за финансови активи, следва ли да се регистрирам за целите на ЗДДС по чл. 97а от същия закон? Кога?

- Общи насоки за попълване на данъчни декларации за физически лица

 

На обучението се разглеждат редица примери от практиката на НАП в областта на данъчното облагане на сделките с финансови инструменти.