ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Специално заснемане

Лектор: Пламен Бочев - Дипломиран финансов консултант към ИДФК

Продължителност: 1 час и 44 мин.

54.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

За натрупване на личното богатство, следва да използвате подходи, чрез които: 

1. Повече от вашите пари да останат Ваши.
2. Вашите пари да привлекат повече от парите на другите към Вас

Използването на Данъчни облекчения Ви подпомага в постигането на тези две цели.

Задълженията Ви към държавата отнемат почти половината от дохода, за който работите. Данъчните облекчения са предвидени от закона начини да намалите  тези разходи и да увеличите личната си доходност.

В този курс Вие ще научите:

• Как  чрез данъчни облекчения да постигате 10% гарантирана допълнителна доходност
• Какви инструменти да използвате за инвестиране с данъчни облекчения
• Какво са данъчните облекчения и как да ги ползвате
• Как да намалите размера на  данъчно-осигурителната тежест
• Как държавата усвоява почти половината от доходите Ви
• Какви осигуровки плащате
• Какви данъци плащате
• Колко Ви струват услугите на държавата

Курсът е насочен към тези, които искат да управляват и увеличават личното си богатство.

Пламен Бочев е Дипломиран финансов консултант към ИДФК, експерт по "Планиране и управление на лични финанси", експерт "Обучение и развитие". От 14 години работи във финансовата сфера, 9 години активна работа с клиенти. Провежда обучения, презентации и семинари на теми касаещи финанси на физически лица.

Лекторът притежава богата експертиза в:

- Планирането и управлението на личните финанси
- Инвестиции
- Кредити
- Пенсионно осигуряване
- Животозастраховане
- ЗДДФЛ