ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Специално заснемане

Лектор: Пламен Бочев - Дипломиран финансов консултант към ИДФК

Продължителност: 1 час и 44 мин.

54.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

За натрупване на личното богатство, използвате подходи, чрез които:
 

1. Повече от вашите пари да останат Ваши.
2. Вашите пари да привлекат повече от парите на другите към Вас


• Планиране и управление на лични финанси
• Инвестиции
• Кредити
• Пенсионно осигуряване
• Животозастраховане
• ЗДДФЛ


Използването на Данъчни облекчения Ви подпомага в постигането на тези две цели.

Задълженията Ви към Държавата отнемат почти половината от дохода, за който работите. Данъчните облекчения са предвидени от Закона начини да намалите  тези разходи и да увеличите личната си доходност.


В този курс вие ще научите:

•  Как  чрез данъчни облекчения постигате 10% гарантирана плюс допълнителна доходност
• Какви инструменти използвате за инвестиране с данъчни облекчения
• Какво са данъчни облекчения и как ги ползвате
• Как да намалите размера на  данъчно-осигурителната тежест
• Как Държавата усвоява почти половината от доходите Ви
• Какви осигуровки плащате
• Какви данъци плащате
• Колко Ви струват услугите на Държавата


Курсът е насочен към тези, които искат да управляват и увеличават личното си богатство.


Пламен Бочев е Дипломиран финансов консултант към ИДФК, експерт по "Планиране и управление на лични финанси", експерт "Обучение и развитие". От 14 години работи във финансовата сфера, 9 години активна работа с клиенти. Провежда обучения, презентации и семинари на теми касаещи финанси на физически лица.

Експертиза в:

- Планиране и управление на лични финанси
- Инвестиции
- Кредити
- Пенсионно осигуряване
- Животозастраховане
- ЗДДФЛ