ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ И ОПЦИИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

Дати на провеждане: 23, 24 и 25 март 2022 г.

Лектор: ЦВЕТОСЛАВ ЦАЧЕВ - главен инвестиционен консултант на ИП ЕЛАНА Трейдинг

Продължителност: 5 часа и 15 мин.

96.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Онлайн курсът е предназначен да снабди участниците с нужните знания и умения за търговия с финансови инструменти на финансовите пазари.

В курса ще бъдат разгледани както основните принципи и правила на инвестирането, така и реални практически казуси от капиталовия пазар. От лектора, специалист с над 20 год. опит на пазара, ще бъдат представени и важните, текущи тенденции на финансовите пазари и какво можем да очакваме за цените на различните видове активи в близко бъдеще.

Обучението е предназначено за участници, които имат известен опит на финансовите пазари и желаят да надградят своите знания и умения.

Сред темите на курса са:

 - Фундаментален анализ – важните икономически новини, цикличност на пазарите на акции, суровини и валути

 - Оценка на акции и анализ на корпоративни отчети

 - Технически анализ – няколко от най-популярните инструменти, които дават сигнали за обръщане на тренда; откриване и следване на тренд

 - Опции – търговия и хеджиране на инвестиционния портфейл

 - Структуриране на инвестиционен портфейл; правила за управление на риска при активна търговия

 - Анализ на текущата пазарна ситуация

Всички, закупили достъп до записите от курса, ще имат възможност да положат онлайн тест, при успешно преминаване на който ще получат Сертификат за преминато специализирано обучение за търговия с акции и опции на финансовите пазари.