КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ - С МАДЛЕН АЛГАФАРИ

Дата на провеждане: 19 май 2021 г.

Лектор: Мадлен Алгафари - психотерапевт, писател, преподавател, режисьор

Продължителност: 2 часа и 28 мин.

60.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Онлайн обучението е насочено към придобиването и усъвършенстването от страна на участниците на умения за комуникиране, себеизразяване и разбиране на другите. 


Ще научим какво представлява комуникацията и как да я използваме ефективно в нашите взаимоотношения. 


Лекторът ще помогне на участниците да преодолеят трудностите при комуникацията и по-лесно да изразяват своите идеи, разбирания и емоции. 


По време на семинара лекторът ще сподели множество примери за ефективна комуникация, придобити от своя богат професионален опит.

Сред останалите теми на обучението са:


- Как моделите на поведение зависят от характерите ни?


- Кои модели на поведение са типични и кои - трудни за отделните характери - планиране, преценка на реалността, подчинение, съблазняване, агресия


- Как преценяваме кой модел е печеливш за определена ситуация и контекст?


- Съществува ли не-комуникиране?


- Експресивността - кога е проблемна и как да я подобрим


- Умения за презентиране пред аудитория