ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Специално заснемане

Лектор: Пламен Бочев - Дипломиран финансов консултант към ИДФК

Продължителност: 2 часа и 11 мин.

54.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Подходът "Планиране и управление на лични финанси" набира все повече последователи.  В него залягат основни правила и принципи за управление на парите. Те са синтезирани от опита на тези, които наричаме богати и успешни.

Следвайки тези правила, Вие ще можете да създадете и управлявате Вашето лично благосъстояние.

Основният принцип е формирането на  фокус и яснота за потенциала на Вашия ресурс и размерът на Вашите желания. Когато планирате вие знаете кои са желанията Ви, какви са средствата Ви и как да ги срещнете най-благоприятно за Вас.

С този подход Вие разполагате с пари тогава, когато са ви необходими.

В това видео-обучение Вие ще научите:

  • Кои са трите стъпки при управление на личните финанси
  • Кои са областите, в които идентифицирате целите си
  • Как да поставите лични финансови цели
  • Как да намерите ресурс за финансиране постигането на целите
  • Кои инструменти използваме за инвестиране и съхранение на личното благосъстояние
  • Кои инструменти използваме за спекулация
  • Как да се ориентирате къде сте спрямо собственото си богатство
     

Курсът е насочен към всички, които искат да управляват и увеличават личното си богатство.

Пламен Бочев е Дипломиран финансов консултант към ИДФК, експерт по "Планиране и управление на лични финанси", експерт "Обучение и развитие". От 14 години работи във финансовата сфера, 9 години активна работа с клиенти. Провежда обучения, презентации и семинари на теми касаещи финанси на физически лица.

Експертиза в:

 - Планиране и управление на лични финанси
 - Инвестиции
 - Кредити
 - Пенсионно осигуряване
 - Животозастраховане
 - ЗДДФЛ