УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Практически курс

Лектор: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Продължителност: 3 часа и 29 мин.

96.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Причините за възникване на конфликти могат да бъдат групирани в три групи: от задачата, от процеса и междуличностни. Независимо от вида на причината, основният инструмент за разрешаване на възникнал конфликт е общуването. И ако неагресивната комуникация е средство за превенция на възникването на антагонистично взаимодействие, то ефективната комуникация има решаващ принос за управлението и разрешаването на всеки съществуващ конфликт.

На семинара се разглеждат инструментите и примери за превенция, стратегии и препоръчителен процес за следване при разрешаване на конфликти. 

Обучението ще разшири познанията и ще надгради уменията Ви в областите на възникването, превенцията, управлението и разрешаването на конфликти, което ще увеличи Вашия принос в укрепването на микроклимата, а оттам – в резултатите.