ИНВЕСТИЦИИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

Специално заснемане

Лектор: Пламен Бочев - Дипломиран финансов консултант към ИДФК

Продължителност: 2 часа и 5 мин.

54.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Инвестициите на Финансовите пазари предоставят на практика неограничени възможности за доходност
В развитите държави 80% от физическите лица притежават ценни книжа под някаква форма.

Липсата на разбиране и познания как работят, ви лишава от потенциални възможности за управление на личния ви капитал. 

На достъпен език получете знания, които да използвате през целия си живот. Предайте ги на децата си и те ще знаят как да създават, управляват и увеличават личното си богатство. 


В този курс Вие ще научите:

  • Каква е ролята на финансовите пазари
  • Кои са участниците на финансовите пазари
  • Кои са основните ценни книжа, които се търгуват на финансовите пазари
  • Какво е Инвестиционен посредник
  • Какво е Управляващо дружество и КИС
  • Кои са подходите за инвестиране на Финансовите пазари
  • Особености, които трябва да имате пред вид при инвестиране на Финансовите пазари
  • Основни принципи, които спазвате при инвестиране на Финансовите пазари


Курсът е насочен към всички, които искат да управляват и увеличават личното си богатство. 


Пламен Бочев е Дипломиран финансов консултант към ИДФК, експерт по "Планиране и управление на лични финанси", експерт "Обучение и развитие". От 14 години работи във финансовата сфера, 9 години активна работа с клиенти. Провежда обучения, презентации и семинари на теми касаещи финанси на физически лица.

Експертиза в:
• Планиране и управление на лични финанси
• Инвестиции
• Кредити
• Пенсионно осигуряване
• Животозастраховане
• ЗДДФЛ